window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-2R1MPMNFYF');

Schietvereniging V.Z.O.D.

Schietvereniging V.Z.O.D. bestaat al sinds 1946 en het clubgebouw is gevestigd aan de Paddensteeg 3b in Bathmen. De vereniging heeft ±60 leden en er wordt geschoten met zowel lucht- als klein kaliber- geweren en pistolen.
V.Z.O.D. is sinds december 2006 aangesloten bij de KNSA hoewel ze niet mee schiet in landelijke competities.
Het gaat ons in de eerste instantie dan ook niet om het competitieve element van de schietsport maar meer om de gezelligheid en het idee om met gelijkgestemden ons plezier aan de sport te beleven.
Dit betekend niet dat we niet serieus onze sport bedrijven. Schieten moet veilig gebeuren en daarom voldoen we aan alle eisen die gesteld zijn door de wetgeving en hebben we het (veiligheid) certificaat van de KNSA, de overkoepelende bond voor de schietsport.

We schieten met de modernste wapens zowel lucht als klein kaliber, een overzicht vindt u hieronder.

  • Anschutz 1907
  • Anschutz 2013
  • Hämmerli X-esse
  • Walther SSP
  • Walther GSP
  • Taurus revolver
  • Twinmaster Sport
  • Luchtgeweer 1
  • Luchtgeweer 2

Disiplines

Een korte toelichting over de disciplines die binnen onze vereniging geschoten worden:
Geweer (KKG)
De vereniging beschikt over 6 geweer banen van 12 meter. Voor de jeugd wordt de luchtgeweerbaan ingekort tot 10 meter. Er wordt geschoten op kartonnen doelen met 6 rozen. 1 schot per roos. Bij onze vereniging wordt alleen knielend geschoten.
De vereniging beschikt over eigen kaliber .22 wapens die ter beschikking staan aan de leden. Zie voor een afbeelding de volgende links: Luchtgeweer 1 en luchtgeweer 2 van Feinwerkbau en verschillende vuurbuks types zoals de Anschutz 1907 en de Anschutz 2013.
Er kan ook met eigen wapens geschoten worden mits deze van het kaliber .22 zijn.

Pistool (KKP)
Er zijn 3 pistoolbanen van 10 meter lang (geopend in januari 2011). Er wordt staand en met 1 hand geschoten op een kartonnen doel met daarop 1 roos. Hier wordt 5x op geschoten.

De vereniging beschikt over eigen kaliber .22 wapens die ter beschikking staan aan de leden (ook linkshandig). Er kan ook met eigen wapens geschoten worden mits deze van het kaliber .22 zijn.
Walther GSP Hammerli Walther SSP Taurus revolver Luchtpistool.

Wedstrijden

Dat we geen competitie schieten bij de KNSA wil niet zeggen dat we geen wedstrijden houden tegen andere schietverenigingen.
In de nabije omgeving van Bathmen hebben verschillende gelijkgestemde schietverenigingen een kring opgericht met als doel onderlinge wedstrijden te organiseren. De deelnemers zijn:

“De Vijf Rozen” te Diepenveen
“Schietvereniging Averlo” te Averlo
“V.Z.O.D.” te Bathmen

Vier maal per jaar wordt een zogenaamd kringconcours gehouden waarbij bij toerbeurt de verenigingen de organisatie op zich nemen. Jaarlijks wordt over de vier wedstrijden de winnaars uitgerekend die minimaal aan 3 van de 4 wedstrijden hebben deelgenomen. Onderdelen zijn: Verenigings klassement in 5 geweer klassen, 2 luchtgeweer en 2 pistool klassen en verder de persoonlijke klassementen van Hoogste korps, Personeel en Vrije kaart in de verschillende klassen

Daarnaast organiseert onze vereniging nog een jaarlijks ‘onderling’ concours met de schietvereniging in Loo.
Informatie over onze internationale wedstrijd vindt u onderaan de pagina.

Verenigingsstructuur

Jaarlijks wordt er een algemene ledenvergadering gehouden waar niet alleen het bestuur verantwoording aflegt maar ook de leden gelegenheid krijgen punten aan de orde te stellen.
Het bestuur bestaat uit 5 personen die voor een periode van 3 jaar tijdens de ledenvergadering gekozen worden. Jaarlijks loopt van 1 of 2 bestuursleden de termijn af.

Voorzitter G. Koldeweij
Secretaris J. Teunissen
Penningmeester M. Schoneveld
Bestuurslid R. Korterink
Bestuurslid G. Klein Oonk

Lidmaatschap

Lidmaatschap gaat in bij aanmelding en wordt jaarlijks automatisch verlengd tot wederopzegging. Opzeggen kan door het secretariaat schriftelijk (kan ook per mail) te informeren. (Adres secretaris staat in het jaarboekje) Contributie wordt vastgesteld in de jaarvergadering en is aan het begin van het jaar verschuldigd voor het komende jaar. Bij opzeggen vindt geen restitutie plaats.
Bij inschrijven voor 1 juli geldt het gehele jaarcontributiebedrag. Van juli tot november het halve bedrag en als men lid wordt na november is er voor het resterende jaar geen contributie.

Westerkappeln

Sinds de gemeente Bathmen een partnerschap is aangegaan met de gemeente Westerkappeln uit Duitsland is er samen met de schietvereniging uit Loo een innige vriendschapsband met de schietverenigingen uit Westerkapplen.
In de gemeente Westerkappeln zijn er 10 schietverenigingen, elk buurtschap of dorp heeft er wel één. Daar is het vaak de verbindende factor in het dorp, ze organiseren onder andere de schuttersfeesten waar de hele omgeving op af komt.
De gezamenlijke verenigingen uit Bathmen hebben met de overkoepelende schietorganisatie van Westerkappln een tweejaarlijkse wedstrijd op touw gezet, waar de gezelligheid voorop staat.

Zijn we in Duitsland bij één van de verenigingen dan schieten we staand opgelegd op 50 meter, zijn we in Nederland dan knielend op 12 meter. Een grappig gevolg hiervan is dat de wisselbeker dus elke 2 jaar in andere handen komt.

In 2006, tijdens het 60 jarig bestaan van onze vereniging, zijn onze vrienden uit Westerkappeln bij ons geweest. Een verslag hiervan is te lezen bij ‘nieuws’ of op de jubileumpagina.
In 2008 was het alweer voor de 6e keer dat we naar Duitsland zijn geweest met de gezamenlijke Bathmense verenigingen.
In 2010 was het een jubileum: 25 jaar uitwisseling, ditmaal heeft Loo georganiseerd.
In 2012 zijn we in Westerkappeln geweest.
In 2014 zijn de schuttersvrienden bij ons geweest. (zie de foto’s op de 2014 nieuws pagina)
In 2016 zijn we weer naar Westerkappeln geweest. (zie foto’s op de 2016 nieuws pagina)
In 2018 was het de beurt aan Loo om de gasten uit Westerkappeln te ontvangen.
In 2020 zouden we weer naar Westerkappeln gaan maar dat is vanwege Corona uitgesteld.
in 2022 zijn we uitgenodigd op het 100 jarig bestaan  van Obermetten,  een vereniging uit Westerkappeln
In 2023 worden  de onderlinge wedstrijden weer opgepakt en wel in Westerkappeln
In 2024 vindt een groot evenement plaats in Westerkappeln waar maar liefst 86 verenigingen worden uitgenodigd, waaronder onze vereniging en uit Loo
In 2025 mogen wij weer gastheer zijn van de onderlinge wedstrijd