Woensdag 24 januari waren 23 van de 40 leden  aanwezig op de algemene ledenvergadering. Het verloop van de ledenvergadering heeft al jaren een vaste agenda waarbij het jaarverslag van de secretaris en de financiële verslag van de penningmeester natuurlijk het belangrijkste zijn.

secretaris Joan en voorzitter Gerard

Dit jaar was het voorlezen van het jaarverslag voor secretaris Joan extra bijzonder. Híj had aangegeven dat hij niet meer herkiesbaar is dus dit was zijn 27e en laatste jaarverslag. maar zoals al die 27 keer kon hij besluiten met de zin “we zijn en blijven een gezonde vereniging waar we trots op kunnen zijn!”

Na deze wijze woorden kon Martin vertellen dat we  goed op de centen gelet hebben, de kascommissie had zijn goedkeuring al gegeven. Een overzicht hangt in de kantine.

Ook in de kantine hangen de schietresultaten van afgelopen jaar. Daarbij zijn van elke klasse de winnaars bepaald en die worden nu gehuldigd. Ook is bekend wie zich het beste verbeterd heeft in het afgelopen jaar tov het jaar ervoor. Dit zijn de schutterskoningen.

Bij geweer is schutterkoning Willem Bedeker en bij pistool is schutterkoning Gerard Koldeweij.
De prijzen worden uitgereikt door de secretaris i.o. Rudi.

 

Dan zijn  de winnaars van de VZOD bokaal aan de beurt.

Het hoogste gemiddelde over 2023 zijn bij KKG: Gerard Koldeweij, bij KKP: Wilco Hekkert,
bij KKP opgelegd: Els Koldeweij en KKP opgelegd: Ap Ribbink.
Alle winnaars gefeliciteerd met hun (constante) goede prestatie het afgelopen seizoen.


Ook de uitslag van het kringconcours ligt op de tafel, alle winnaars van een envelop kunnen deze ophalen. één prijs wordt uitgereikt door wedstrijdsecretaris Joan.
Hoogste korpsschutter in de C-klasse is Jasmijn Klein Oonk. daar hoort een herinnering bij.

Na de pauze is het tijd voor de bestuursverkiezing. Aftredend is Joan Teunissen die het secretariaat 27 jaar heeft uitgevoerd. Natuurlijk laten we dat niet onopgemerkt voorbij gaan.
Voorzitter Gerard houdt een speech waarin het drukke leven van een secretaris wordt beschreven maar, in geval van Joan, ook alle extra taken die hij op zich heeft genomen. Zo zijn er 23 jaarboekjes gemaakt waarmee hij een historisch naslagwerk van de vereniging heeft nagelaten. Joan is natuurlijk niet uit beeld bij de VZOD, hij blijft voor de kring het wedstrijdsecretariaat beheren. Verder komt hij nu ook meer aan schieten toe.

Joan krijgt een sculptuur van een pistoolschutter met herinnering plaquette en een grote bos bloemen voor Marjon.

NB: Joan is trouwens deze avond ook viervoudig wereldkampioen geworden met zijn siervogels. Deze avond werden in Spanje zijn Australische parkieten (blauwvleugels) gekeurd.
Joan van harte gefeliciteerd met deze prestatie!

Terug naar de ledenvergadering. Er is immers een plaats vacant in het bestuur. Deze wordt opgevuld door Christiaan Nab, hij gaat het penningmeesterschap vervullen. Secretaris wordt Rudi Korterink.

De avond wordt afgesloten met een gezellige napraat.