Baancommissarissen avond

Zoals elk jaar worden de baancommissarissen weer bijgepraat door het bestuur. De baancommissaris heeft een belangrijke taak, zij leiden het schieten in veilige banen, letten op juist gebruik van de wapens en zorgen ervoor dat de munitie wordt uitgegeven. Alle documenten worden strak bijgehouden en natuurlijk worden ook de schietresultaten genoteerd. Zo krijgen we een sportieve en veilige schiet -training of -wedstrijd. De baancommissaris is hierbij een verlengstuk van het bestuur met een belangrijke representatieve functie.

Ook vanavond waren weer verschillende dingen bij te praten. Veranderingen op de baan, opbergen van de wapens, kasopmaak, enz. Zo werden onder elkaar tips uitgedeeld en kon de penningmeester nog even wijzen op enkele puntjes zodat de SummUp boekingen goed verlopen.

Voor iedereen een geslaagde avond. Het bestuur wil alle baancommissarissen weer bedanken voor hun inzet en ze veel succes wensen voor het komende seizoen!