Index

Introductie

Nieuws

Kennismaking

Agenda

Accommodatie

Kermis

Oude doos

Service

Zittingen

Links

Gastenboek

Contact

 

CheckStat

 

 


Bathmense schietvereniging

Vooruit Zij Ons Doel 

't Schot in de Roos
                                               
                                                                                    

mei 2008

Beste Schuttersvriend(in),
Het mooie weer komt er weer aan en iedereen is alweer allerlei plannen aan het maken. Ook bij onze vereniging hebben we weer tal van activiteiten gepland. Om jullie hiervan op de hoogte te brengen is het weer tijd voor ’t Schot in de Roos!

Allereerst kan ik melden dat we weer tal van nieuwe leden hebben. Wietze Oosterveen, Hans Weening en Xander Bijl hebben zich aangemeld bij de senioren en Herjan Bolink bij de junioren. Wij wensen jullie heel veel (schiet)plezier bij onze vereniging.

Op maandagavond 19 mei is er weer een instructieavond voor zowel geweer als pistool gepland. Onze vaste instructeurs komen dan zowel de jeugd als de senioren les geven en de fijne kneepjes van het schieten bijbrengen. Niet alleen voor de nieuwe leden is dit reuze leerzaam maar ook als je al langer lid bent valt er vast nog wat te verbeteren. We verwachten jullie om 19.30 uur bij de vereniging. Je hoeft je niet aan te melden dit keer.

Op zondagmiddag 25 mei is er de jaarlijkse feestmiddag van onze vereniging. Ook dit jaar zullen we weer een gezellige, ontspannen maar zeker ook boeiende happening organiseren voor jong en oud. Om dit waar te kunnen maken is het wel belangrijk dat veel van jullie aanwezig zijn. Geef je daarom op via de lijst op het prikbord of door te bellen met Joan Teunissen. Aanmelden kan (i.v.m. het eten) tot uiterlijk 22 mei. Zoals jullie gewend zijn zullen de kosten laag gehouden worden (mede door een bijdrage uit de verenigingskas). Dit jaar verwachten we dat iedereen op de fiets komt of in ieder geval een fiets meeneemt en om 14.00 uur aanwezig is!

Op zondag 15 juni is er weer de twee-jaarlijkse uitwisseling en internationale schietwedstrijd met onze zusterverenigingen in en te Westerkappeln. Samen met Loo zullen we weer regelen dat we met een bus daar naartoe gaan. We schatten de kosten voor de bus, op dit moment, op € 10,- per persoon. Tien van onze leden kunnen weer meedoen aan de schietwedstrijd (staand opgelegd op grote(re) afstand). Wil je mee naar Westerkappeln (waar het altijd reuze gezellig is en ook vaak een (cultureel) uitstapje geregeld wordt) geef je dan op via de lijst op het prikbord. 

Op zondag 6 juli komt Loo bij ons schieten. Deze jaarlijkse schietwedstrijd stond oorspronkelijk gepland op 29 juni maar is op verzoek van Loo verzet. Natuurlijk verwachten we dat ook jullie op deze dag bij ons komen schieten. Er zullen enkele leuke prijzen te winnen zijn! Tussen 10.00 en 14.00 uur zijn jullie van harte welkom.

Hoewel het nog ver weg lijkt kunnen jullie je nu al opgeven voor het kleiduivenschieten. We gaan op 6 september weer een leuk parcours schieten in Aalten. Vorig jaar heeft bewezen dat dit een leuke schietbaan en een gezellige happening is! De inschrijflijst hiervoor hangt al geruime tijd op het prikbord.

Zoals in de ledenvergadering afgesproken zullen we voor de vereniging enkele bodywarmers aanschaffen. Deze zijn zwart en voorzien van het verenigingslogo. Tijdens de kermis en bijvoorbeeld het uitstapje naar Westerkappeln zullen deze gebruikt worden. Jullie kunnen ook zelf zo’n bodywarmer aanschaffen. De kosten bedragen ongeveer € 30,-  Omdat we binnenkort gaan bestellen hebben jullie tot 25 mei de tijd om een persoonlijk exemplaar te bestellen via de lijst op het prikbord of door te bellen naar Jan Denissen.

Op de vereniging heeft altijd een emmer met klootschietballen gestaan. Waarschijnlijk heeft iemand van de leden deze geleend en vergeten terug te brengen. Graag alsnog even doen!

Voor de rokers bij onze vereniging hebben we goed nieuws. Ook na 1 juli mag er gewoon gerookt worden bij onze vereniging, maar dan wel onder het afdak naast de ingang. Wettelijke regels dwingen ons tot deze beslissing.

 Nog veel meer informatie over onze vereniging is te bekijken op : www.vzodbathmen.nl  Echt de moeite waard!

Het allerlaatste nieuws is hier natuurlijk te vinden. Ook veel foto’s zijn hier gepubliceerd.

Tot slot nog even samengevat de datums om te noteren in je agenda:
-19 mei           Geweer- en pistoolles, aanvang 19.30 uur
.
-25 mei           Feestmiddag bij onze vereniging, aanvang 14.00 uur.
-15 juni           Met de bus naar Westerkappeln.
-6 juli              Jaarlijkse schietwedstrijd met Loo bij ons, van 10.00 tot 14.00 uur.
-6 september    Kleiduivenschieten in Aalten.

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,
Joan Teunissen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

december 2006

Beste Schuttersvriend(in),
Het huidige schietseizoen is alweer bijna ten einde. Nog een paar kaar schieten en we kunnen genieten van een korte winterstop. Voor het echter zover is sluiten we natuurlijk dit jaar op gepaste wijze af. Daarover zodadelijk meer.
We hebben weer enkele nieuwe leden.  Frank Wensink , Ap Ribbink en Wilco Hekkert zijn opnieuw lid geworden. Wij wensen hun veel (schiet)plezier toe bij onze vereniging.

Over het KNSA lidmaatschap het volgende; Bijna iedereen heeft inmiddels de benodigde gegevens ingeleverd. Begin december zijn die opgestuurd naar de KNSA. We hopen dat de KNSA pasjes op de laatste schietzondag klaar zijn om uitgereikt te worden. Lukt dit niet dan zijn ze er hopelijk wel met de ledenvergadering. De leden die nog geen VOG ingeleverd hebben mogen volgend jaar pas schieten na inlevering hiervan! 
We hebben geen enkele reactie gekregen op de nieuwe reglementen die in de kantine ter inzage liggen. Op zich is dat mooi maar hopelijk wacht u niet met reageren tot de ledenvergadering. Een aantal leden heeft te kennen gegeven niet door te gaan met het lidmaatschap. Dit vinden we heel jammer. We hopen natuurlijk dat jullie op 24 december nog even langs zullen komen. Zoniet, dan willen we jullie op deze manier laten weten dat we jullie inzet bij alle activiteiten bij en voor onze vereniging enorm op prijs gesteld hebben en wensen we jullie alle goeds voor de toekomst en wie weet…. tot ziens.

Voor de uitslagen van het najaarsconcours zijn een aantal bestuursleden naar de prijsuitreiking in Averlo geweest. We hebben het zowel als vereniging als individueel enorm goed gedaan. We hebben veel bekers en enveloppen in ontvangst mogen nemen en hebben, dat zult u begrijpen, flink zitten genieten. De uitslagen liggen in de kantine en staan op onze internetsite. Een domper op die avond was dat zowel Loo als Dijkerhoek definitief te kennen hebben gegeven dat ze alleen met luchtwapens gaan schieten en niet meer meedoen met de kring(concoursen).

Op zondagmorgen 24 december is het de laatste keer dat we dit jaar schieten. We hopen dat u allemaal aanwezig zult zijn op deze morgen. Onder het genot van een bak koffie met …. kunnen we nog even gezellig bijkletsen. Ook zullen de prijswinnaars van de onderlinge concoursen bekent gemaakt worden en zullen de prijzen van de (eigen) juniorenwedstrijden uitgereikt worden. We hopen dat ook alle junioren dan aanwezig zullen zijn want zij hebben allemaal wat gewonnen!

De voorbereidingen voor volgend jaar zijn alweer in volle gang. Als bestuur treffen we weer de nodige voorbereidingen om ook volgend jaar weer een prettig schietseizoen te kunnen beleven. Tijdens de ledenvergadering zullen we u hierover verder inlichten.

Vanaf 24 december t/m 12 januari houden we onze winterstop en is onze vereniging gesloten. Op woensdagavond 10 januari is onze jaarlijkse ledenvergadering. Zorg dat u erbij bent op de jaarvergadering want er is genoeg te bespreken. Belangrijke onderwerpen als een terugblik op 2006, de begroting, het lidmaatschap van de KNSA en een mutatie in het bestuur zullen zeker op de agenda staan. U krijgt later nog een uitnodiging voor deze ledenvergadering. Zaterdag 13 januari openen we onze deuren weer en kunt u weer werken aan een nieuw gemiddelde.

In de laatste weken van dit jaar worden alweer veel voorbereidingen getroffen voor het volgende schietseizoen. Hierbij hoort ook het opstellen van de zittingslijst voor volgend jaar. Ik ga uit van de voorkeuren die iedereen ook voor het afgelopen jaar heeft uitgesproken. Als dit inmiddels anders is wil ik graag voor de kerstdagen een telefoontje van u ontvangen. Nieuwe leden zullen persoonlijk gevraagd worden naar hun voorkeur.

Wilt u nog veel meer informatie over onze vereniging bekijken neem dan eens een bezoekje op : www.vzodbathmen.nl  Echt de moeite waard!

Tot slot nog even samengevat de datums om te noteren in uw agenda:

-24 december         Laatste schietmorgen met o.a. een aantal prijsuitreikingen.

-25 december t/m 12 januari       Zijn we gesloten.

- 10 januari               Ledenvergadering.

- 13 januari               Zijn we weer geopend.

 Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur, 

Joan Teunissen


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
sept 2006

Hier onder te lezen maar ook op op te halen en te printen: klik hier!

Beste Schuttersvriend(in),  

Ga er even goed voor zitten want we hebben veel nieuws te melden.
Allereerst wensen wij onze nieuwe leden Pim de Weerd en Albertine Voortman veel plezier bij onze vereniging.
Verder hebben we tijdens het jubileumfeest afscheid genomen van Johan en Dinie Eilerts als kantinebeheerder van onze vereniging. Zoals al aangekondigd is Gerdien Smit bereid gevonden de taken over te nemen. Dit houdt o.a. ook in dat informatie over kennismakingsavonden nu bij haar te verkrijgen is. Krijgt u hier vragen over dan kunt u dus doorverwijzen naar Gerdien.

Tijdens de ledenvergadering in januari hebben we al aangegeven dat veranderde wet- en regelgeving consequenties hebben voor onze vereniging. Unaniem hebben we toen besloten om ons aan te sluiten bij de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (K.N.S.A.) . Hierbij hebben we als bestuur aangegeven dat we hiermee zo lang mogelijk zouden wachten. Omdat we formeel voor 1 augustus verplicht waren ons bij de KNSA aan te sluiten hebben we in juli contact met hun gezocht. In juli en augustus zijn we als bestuur in gesprek geweest met de KNSA wat er in geresulteerd heeft dat we eind augustus als vereniging aspirant lid zijn. Dit betekent dat we als vereniging normaal gesproken binnen 2 maanden volwaardig lid zijn.

De aansluiting bij de KNSA is niet zomaar gegaan. Door de al genoemde wetgeving en de voorwaarden van de KNSA zijn we als bestuur in de zomermaanden druk geweest met het opstellen van nieuwe reglementen en formulieren. Deze zijn dus niet alleen opgelegd door de KNSA maar deels ook door de politie (en justitie) en aangepast naar onze eigen omstandigheden. Meestal gaat het om bestaande afspraken en regelingen die nu netjes in een reglement vervat zijn. Dit was nodig om in geval van aansprakelijkheid beter gedekt te zijn.

Kort samengevat hebben we de volgende stukken opgesteld;

Veiligheidsreglement;                                
                                Hierin staat beschreven hoe we de veiligheid binnen onze vereniging waarborgen. 
                               Ook de werkzaamheden v.d. baancommandant zijn hierin opgenomen.
Risico-inventarisatie;                
                                Een inventarisatie van ons gebouw en procedures bij calamiteiten.
Introducéregister;                
                                Iedere introducé vermeld vanaf nu zijn/haar gegevens hierin.
Presentieregister;                                
                                We hebben nieuwe formulieren gemaakt waarop de schietresultaten vermeld worden maar 
                                ook met welk wapen u schiet en waarop u een handtekening moet zetten. (wettelijke eis) 
                                Vanaf nu worden deze formulieren gebruikt.
Bestuursreglement alcohol in sportkantines;
                                Hierin staat beschreven hoe we omgaan met het schenken van alcohol, hoe we omgaan 
                                met sociale hygiëne, welke activiteiten wel- of juist niet zijn toegestaan, etc.
Richtlijnen uitgifte verenigingswapens en munitie
                                Hoe om te gaan met wapens en munitie.

Als bestuur hebben we deze documenten opgesteld en formeel vastgesteld in een bestuursvergadering. Voor de aanmelding bij de

KNSA was dit voldoende. U, als leden, krijgt in de ledenvergadering in januari de mogelijkheid om nog eventuele op- of aanmerkingen 

hierop te maken en (zo hopen wij) hiermee in te stemmen.

Enkele setjes met het bovenstaande zullen ter inzage liggen in de kantine zodat u hiervan vast kennis kunt nemen. Op uw verzoek kan ik u ook enkele exemplaren toesturen. 

Ook voor ieder lid afzonderlijk zijn er extra voorwaarden;

Bijgevoegd treft u een formulier voor de ledenadministratie aan. De meeste van uw gegevens hebben we al voor u ingevuld. Sommige hebben we echter niet (bv. uw volledige voornamen). Ik verzoek u dit formulier zo spoedig mogelijk (verder) in te vullen en in te leveren bij de baancommissaris op de vereniging of aan mij op te sturen.
Om aan de voorwaarden voor de ledenadministratie te kunnen voldoen moet u ook een kopie inleveren/meesturen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart). Voor junioren onder de 14 jaar is deze verplichting er niet. Heb je wel een eigen legitimatiebewijs dan toch graag een kopie.

Een VOG moet u zelf aanvragen op het gemeentehuis van uw woonplaats. Een deels ingevulde VOG treft u als bijlage aan. U moet alleen uw gegevens bij punt 1 (gegevens aanvrager) invullen/aanvullen en uw handtekening (en plaats + datum) plaatsen bij punt 4.  Wij hebben in het formulier al aangegeven dat u een VOG aanvraagt i.v.m. het lidmaatschap van een schietsportvereniging en dat voor u keuze 83 van belang is (Het voorhanden hebben van stoffen, objecten, voorwerpen, en dergelijke, die bij oneigenlijk of onjuist gebruik, een risico vormen voor het welzijn van de veiligheid van mensen en/of dieren).

Vult u dit formulier s.v.p. zo snel mogelijk (zoals aangegeven) in en lever het in bij het gemeentehuis in de gemeente van uw woonplaats. De kosten van (ongeveer) € 30,- moet u bij het inleveren voldoen en zijn voor uw eigen rekening.

Het Gemeentebestuur vult de gegevens in onder punt 4 en stuurt het formulier op naar het Centraal orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag van het Ministerie van Justitie. U krijgt (als u aan de voorwaarden voldoet) de goedgekeurde VOG thuisgestuurd. Ik verzoek u dit formulier daarna zo spoedig mogelijk in te leveren bij de baancommissaris op de vereniging of aan mij op te sturen.

We hopen dat u zich door het bovenstaande niet laat ontmoedigen en ons helpt om u zo snel mogelijk aan te kunnen melden bij de KNSA. Bedenk dat u dit slechts éénmalig hoeft te doen!

 Het lidmaatschap van de KNSA heeft ook gevolgen voor de contributie. Vanaf 1 januari 2007 is de contributie voor leden van 12 t/m 17 jaar € 5,- voor 18 t/m 20 jaar € 25,- en voor 21 jaar en ouder € 50,- per kalenderjaar.

De extra verschuldigde (KNSA) contributie voor 2006 betalen we als vereniging voor u. Dit is afgesproken in de ledenvergadering van januari 2006.

Mocht u er voor kiezen om geen VOG aan te vragen c.q. geen kopie wapenvergunning in te leveren dan wel andere bezwaren te hebben tegen het KNSA lidmaatschap dan betekend dit dat u per 1 januari 2007 geen lid meer kunt zijn van onze vereniging. Ik verzoek u mij dit schriftelijk mee te delen. Tot eind december 2006 kunt u dan nog gewoon blijven schieten.

Er is nog een mogelijkheid om verbonden te blijven aan de schietvereniging. U kunt er ook voor kiezen om steunlid te worden. Voor € 20,- per jaar bent u steunlid en ontvangt u ons jaarlijkse boekje, het Schot in de Roos en natuurlijk een uitnodiging voor de feestavond. Daarnaast kunt u gezellig komen “koffiedrinken” bij de vereniging. Of u eventueel ook met luchtbuks zult kunnen schieten zal bepaald worden tijdens de ledenvergadering in januari 2007.

Kort samengevat;

-vul het formulier voor de ledenadministratie in en lever dit in bij de baancommissaris of stuur dit naar mij op,
-voeg een kopie van een legitimatiebewijs bij,
-lever een kopie v.d. net verlengde wapenmachtiging in bij de baancommissaris of stuur dit naar mij op
  of
  vraag de VOG aan bij uw gemeentehuis en lever het door justitie getekende VOG in bij de baancommissaris 
  of stuur dit naar mij op.
-indien u geen lid wenst te blijven zeg uw lidmaatschap dan schriftelijk bij mij op.
-indien u steunlid wilt worden geef dat dan aan op het formulier voor de ledenadministratie.

Tot zover het nieuws m.b.t. de KNSA (lijkt me wel weer genoeg zo)!

 Van 23 t/m 25 september organiseren we weer de jaarlijkse kermisschietwedstrijden. Natuurlijk zullen we er uitgebreid aandacht aan besteden dat we dat dit jaar voor de 60e keer doen. U zult binnenkort weer benaderd worden voor de zittingen en eventuele hulp bij het opbouwen en afbreken. 

Voor het laatste kwartaal van 2006 staan de volgende concoursen nog gepland. Vergeet niet om deze in uw agenda te noteren.

                            Regionaal concours te Averlo.

15-10-2006                            Senioren.
21-10-2006                            Inhaaldag senioren en junioren.
22-10-2006                            Junioren.

29-10-2006   Senioren en junioren. 
01-11-2006                            Inhaalavond senioren en junioren.

                             Onderling concours tegen Diepenveen te Dorth.

12-11-2006                           Senioren en junioren.

15-11-2006                            Inhaalavond senioren en junioren.

 Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,

 Joan Teunissen

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juni  2006       


Beste Schuttersvriend(in),
Na de hectische periode van het groot concours is het weer tijd om even bij te praten en vooruit te kijken naar de komende activiteiten. De laatste weken hebben volledig in het teken gestaan van het groot concours. Al onze zusterverenigingen zijn weer bij ons wezen schieten. Hoewel de prijsuitreiking nog even op zich laat wachten kan ik al wel verklappen dat we tevreden kunnen zijn met de resultaten van onze vereniging. We zijn er ook trots op dat al onze (opgegeven) leden daadwerkelijk meegedaan hebben.
Enkele dagen geleden heeft u de uitnodiging ontvangen voor het 60 jarig bestaan van onze vereniging.
Dit lustrum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op zaterdagavond 24 juni vieren we dit met een feestavond voor alle leden en hun partner.
In principe zijn er voor u geen kosten verbonden aan deze avond. Om de kosten echter een beetje in de hand te houden plaatsen we een melkbus en vragen u om een vrijwillige bijdrage. De voetballiefhebbers onder ons hoeven niets te missen want als het Nederlands elftal op deze avond moet spelen zal dat op een groot scherm zichtbaar zijn.
Voor wie het nog niet weet; de kermistent zal in het weekend van 24 en 25 juni op onze parkeerplaats staan en omgetoverd worden tot een echte feesttent.

Als u ’s avonds verhinderd bent kunt u natuurlijk ook altijd nog op onze receptie komen die we ’s middags houden.
Het zal een druk weekend worden want op zondag 25 juni verwachten we onze zustervereniging uit Westerkappeln.
Al heel lang is Westerkappeln de Duitse zustergemeente van Bathmen en houden wij (om de 2 jaar) een uitwisseling met de schietverenigingen uit Westerkappeln.

Rond 11.00 uur verwachten we onze Duitse gasten. Naast het gezellig bijpraten zal er ook een internationale (vuurbuks) wedstrijd gehouden worden. Twintig schutters uit Westerkappeln zullen schieten tegen 10 schutters uit Loo en 10 schutters van onze vereniging. Als u aan deze wedstrijd mee wilt doen kunt u uw naam neerzetten op de lijst in onze kantine. Door middel van loting wordt bepaald wie aan de wedstrijd meedoet. Natuurlijk hopen we op deze zondag ook weer veel van onze eigen leden te mogen begroeten. Uit ervaring weten we dat het altijd een supergezellige dag is. Er zullen een aantal gezellige activiteiten georganiseerd worden.

 De bovenstaande activiteiten zijn al geruime tijd in voorbereiding door het bestuur en een kleine groep vrijwilligers.
Er moet nog veel werk verzet worden en wellicht zijn we daar uw hulp bij nodig. U wordt hiervoor vanzelf benaderd. 

Wilt u nog veel meer informatie over onze vereniging bekijken neem dan eens een bezoekje op : www.vzodbathmen.nl  Echt de moeite waard!

Tot slot nog even samengevat de datums om te noteren in uw agenda:

-24 juni                        15.00 – 17.00 uur: receptie 60 jarig bestaan.
                        20.00 uur : feestavond 60 jarig bestaan.

-25 juni             Vanaf 11.00 uur een gezellige dag met Westerkappeln.

 Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

Joan Teunissen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

December 2005

Beste Schuttersvriend(in), 

Het schietseizoen is alweer bijna op zijn eind. Tijd om even terug te kijken, de laatste nieuwtjes door te nemen en alvast vooruit te kijken naar de komende periode.
Allereerst kan ik u melden dat we weer een aantal nieuwe leden kunnen begroeten; Stijn van Vilsteren, Marty Dommerholt, Jasper de Jonge, Johnny Dufour en Geert Nollen zijn de afgelopen periode lid geworden. Allen veel (schiet)plezier bij onze vereniging gewenst.

Op zondag 18 december is de laatste schietochtend van dit jaar. Zoals gewoonlijk maken we er weer een gezellige happening van. Natuurlijk is er wat lekkers bij de koffie maar ook zullen de uitslagen van de juniorenwedstrijden van dit seizoen bekend gemaakt worden net als de uitslagen van de onderlinge concoursen met Loo en Diepenveen en het “Groot” concours te Loo. Kortom, er zijn heel veel prijzen te vergeven! We hopen op een goede opkomst van zowel jong als oud! 

Vanaf 18 december t/m 18 januari houden we onze winterstop en is onze vereniging gesloten. Tijdens de kerstperiode wordt er niet geschoten maar we hebben genoeg te doen. De banen (kogelvangers) worden gecontroleerd en verbeterd, de buksen worden weer onderhouden en getaxeerd en verder zullen we weer een boekje samenstellen die we (hopelijk) tijdens de jaarvergadering zullen uitdelen. 

Op woensdagavond 18 januari is onze jaarlijkse ledenvergadering.
Zorg dat u erbij bent op de jaarvergadering want er is veel te bespreken voor het komende jubileumjaar. We moeten een regionaal concours organiseren, ons 60 jarig jubileum, dan komt ook nog Westerkappeln bij ons op bezoek en tot slot staan we voor de 60e keer op de Battumse karmse. Belangrijke onderwerpen als de begroting, het lidmaatschap van de KNSA en een mutatie in het bestuur zullen eveneens op de agenda staan.

U krijgt later nog een uitnodiging voor deze ledenvergadering.

Zaterdag 21 januari openen we onze deuren weer en kunt u weer schieten en een nieuw gemiddelde gaan opbouwen.
In de laatste weken van dit jaar worden alweer veel voorbereidingen getroffen voor het volgende schietseizoen.
Hierbij hoort ook het opstellen van de zittingslijst voor volgend jaar. Ik ga uit van de voorkeuren die iedereen ook voor het afgelopen jaar heeft uitgesproken. Als dit inmiddels anders is wil ik graag voor de kerstdagen een telefoontje van u ontvangen. Alle nieuwe leden zullen persoonlijk gevraagd worden naar hun voorkeur.

Tot slot nog even samengevat de datums om te noteren in uw agenda:

-18 december                                Laatste schietochtend van dit seizoen.
-19 december t/m 20 januari            Zijn we gesloten.
-24 december                                Laatste mogelijkheid om een ander voorkeur voor de zittingslijst door te geven.
-18 januari                                    Ledenvergadering.
-21 januari                                    Start van het seizoen 2006.

 Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

 Joan Teunissen

   --------------------------------------------------------------------------------------------------                          

                                                              mei 2005

Beste Schuttersvriend(in), 

We zijn al weer ruime tijd bezig met het nieuwe schietseizoen en er is inmiddels veel nieuws te melden. 
Allereerst kan ik u melden dat we weer een aantal nieuwe leden kunnen begroeten; Gordon van Asselt, Patrick Dam en Albert Kuiper zijn de afgelopen periode lid geworden. Allen veel (schiet)plezier bij onze vereniging gewenst.

Hoewel het alweer enige tijd geleden is dat we de ledenvergadering gehouden hebben wil ik diegenen die daar niet geweest zijn de belangrijkste onderwerpen noemen;
-We hebben besloten een linkshandige vuurbuks aan te schaffen. Deze wordt inmiddels vollop gebruikt.
-Volgend jaar bestaat onze vereniging 60 jaar! 
-En natuurlijk nog tal van andere onderwerpen die u later in het verslag van deze vergadering kunt lezen.

 Omdat de woensdagavond tegenwoordig een volwaardige schietavond geworden is heeft het bestuur besloten om deze zomer geen zomerstop in te lassen. In de maanden juli en augustus kunt u dus gewoon schieten op de zaterdag, zondag en woensdagavond. De zittingslijst zal worden uitgebreid en degene die zitting hebben op deze woensdagavonden krijgen daarover binnenkort bericht.

 Het "schoonmaakteam" is nog op zoek naar iemand die één keer in de 2 maanden overdag kan helpen met het schoonmaken van onze accomodatie. Heeft u interesse neem dan even contact op met Wim of Joke Hekkert.

 Op 22 mei organiseert de stichting Bathmen promotie voor buurtgenoten uit de regio een soort braderie op de Brink. We zullen ons ls vereniging ook aldaar presenteren. U komt toch ook even een kijkje nemen?

 Op zondag 26 juni is het onderling concours te Averlo voor onze senior/vuurbuksschutters. U kunt daar van 10.00 tot 16.00 uur schieten. Er is ook een inhaalavond gepland op donderdagavond 30 juni van 19.30 tot 21.00 uur.

 Op diezelfde zondag (26 juni) zullen we ook onze feestmiddag/avond organiseren. Vanaf ongeveer 16.00 uur wordt u verwacht voor een hapje en een drankje. Ook hebben we een supergezellig en orginele (buiten) activiteit bedacht waaraan jong en oud veel plezier kan beleven. Wat het is; dat houden we nog even geheim. Omdat de vereniging een forse bijdrage in de kosten doet zullen we slechts een heel bescheiden bijdrage van u vragen. Omdat we natuurlijk een enorme drukte op deze middag/avond verwachten en we alles goed willen voorbereiden vragen we jullie om vooraf kenbaar te maken of, en met hoeveel personen, je komt. Lever daarom de onderstaande strook zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 12 juni , in bij onze vereniging of stuur hem op naar Gerard Koldeweij.

 Tot slot nog even samengevat de datums om te noteren in uw agenda:
-22 mei                                Onze vereniging staat op de braderie in Bathmen.
-26 juni                                Concours te Averlo van 10.00 tot 16.00 uur.
-26 juni                                Feestmiddag/avond vanaf ongeveer 16.00 uur.
-juli en augustus                                ook op de woensdagavond zijn we geopend.

 Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

 Joan Teunissen

--------------------------------------"------------------------------"-----------------------------"---------------------------------

 ...................................................(naam) komt wel / niet op 26 juni op de feestmiddag/avond met ........... personen.

 

December 2004

Beste Schuttersvriend(in),
Het schietseizoen is alweer bijna op zijn eind. Tijd om even terug te kijken, de laatste nieuwtjes door te nemen en alvast vooruit te kijken naar de komende periode.

Allereerst kan ik u melden dat we weer een aantal nieuwe leden kunnen begroeten; Arie Smit, Rutger Vogelsang, Bart Wagenvoort, Ije Scharrenberg, Hendrik-Jan Verheij, Marjon Teunissen, Henk Hondman en Joey Dokter zijn de afgelopen periode lid geworden. Allen veel (schiet)plezier bij onze vereniging gewenst.

In november zijn de resultaten van het regionaal concours bekendgemaakt. We hebben daar als vereniging een enorme prestatie neergezet want we hebben de A-klasse (vuurbuks) gewonnen. De resultaten op een rij:

Vuurbuks: A klasse 1e, B klasse 6e en D klasse 2e. Pistool: A klasse 2e en B klasse 2e. Luchtbuks: A klasse 3e.

Ook de uitslagen van het onderling concours met Diepenveen zijn bekend; we hebben bij alle disciplines (vuurbuks, pistool, luchtbuks) de wisselbeker gewonnen. Wederom een uitstekend resultaat.

Natuurlijk zijn er weer vele individuele prijzen gewonnen. U kunt dit rustig nalezen bij onze vereniging. De prijzen liggen te wachten.

 Sinds kort is onze vereniging ook op internet te bewonderen. Onze voorzitter heeft wel kosten maar geen moeite gespaard om een prachtige website te publiceren. Heel veel informatie over onze vereniging kunt u hier bekijken; van de laatste nieuwtjes, gemiddelden, concoursuitslagen tot de zittingslijsten (en nog veel meer), het is er allemaal te vinden.
Het adres: www.vzodbathmen.nl Echt de moeite van een bezoekje waard!

 Op zondag 12 december is de laatste schietochtend van dit jaar. Zoals gewoonlijk maken we er weer een gezellige happening van. Natuurlijk is er wat lekkers bij de koffie maar ook zullen de uitslagen van de juniorenwedstrijden van dit seizoen bekend gemaakt worden. We hopen op een goede opkomst van zowel jong als oud!

Vanaf 12 december t/m 14 januari houden we onze winterstop en is onze vereniging gesloten.

Op woensdagavond 12 januari is onze jaarlijkse ledenvergadering. U krijgt hiervoor later nog een uitnodiging.

Zaterdag 15 januari openen we onze deuren weer en kunt weer schieten en een nieuw gemiddelde gaan opbouwen.

In de laatste weken van dit jaar worden alweer veel voorbereidingen getroffen voor het volgende schietseizoen.  
Hierbij hoort ook het opstellen van de zittingslijst voor volgend jaar. Ik ga uit van de voorkeuren die iedereen ook voor het afgelopen jaar heeft uitgesproken. Als dit inmiddels anders is wil ik graag voor de kerstdagen een telefoontje van u ontvangen. Alle nieuwe leden zullen persoonlijk gevraagd worden naar hun voorkeur.

 Tot slot nog even samengevat de datums om te noteren in uw agenda:

-12 december                                Laatste schietochtend van dit seizoen.

-13 december t/m 14 januari        Zijn we gesloten.

-24 december                                Laatste mogelijkheid om een ander voorkeur voor de zittingslijst door te geven.

-12 januari                                    Ledenvergadering.

-15 januari                    Start van het seizoen 2005.

  

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

 Joan Teunissen