Index

Introductie

Nieuws

Kennismaking

Agenda

Accommodatie

Kermis

Oude doos

Service

Zittingen

Links

Gastenboek

Contact

 

CheckStat

 

 


Bathmense schietvereniging

Vooruit Zij Ons Doel  

 

Uit de oude doos van zolder…  

1946, de geboorte van VZOD

Foto
Bovenstaande foto werd ons aan geboden tijdens ons veertig jarig bestaan. Er zat de volgende brief bij:

Geachte Jubilaris,
Bijgaande foto is een vergroting van een kiekje gevonden in mijn archief en gemaakt omstreeks het geboortejaar van de vereniging.
Het geeft het inwendige weer van wat toen in zekere zin de "kraamkamer"genoemd kan worden.
Hierop komen tevens voor een drietal leden van het "eerste uur", te weten Willem Holmer, Johan Ilbrink en Herman Nieuwenhuis. De overige drie hebben, hoewel geen persoonlijke binding met de jonggeborene, tevens aan haar wieg gestaan, en ongetwijfeld asistentie verleend bij de bevalling.
Het zijn R. Braakhekke, A. Grotenhuis en mijn persoon.
Ik wens V.Z.O.D., met haar bestuur en leden, mede namens mijn vrouw, nog alle goeds toe in de nabije- en verre toekomst.
                                                            D.J. Koopman en echtgenote
                                                             Bathmen, 21 juni 1986

Erg leuk om zo'n brief te krijgen, temeer omdat het bijzonder is dat er een foto bewaard is gebleven uit die tijd. De foto heeft dan ook een prominente plaats gekregen in ons clubgebouw.
Heeft u ook nog foto's van de vereniging, bijvoorbeeld van de kermis in Bathmen, of heeft u nog anekdotes die u kwijt wilt, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
                                                                                         
Archief
Het leek ons wel leuk om iets te vertellen uit het archief van de vereniging. 
"Uit de oude doos" kun je dan ook letterlijk nemen. Helaas is er veel verloren gegaan in de loop der jaren, je kunt je voorstellen dat een administratie van een vereniging veel papierwerk oplevert en sinds de oprichting in 1946 heeft men af en toe goed schoon schip gemaakt. Zo is bijvoorbeeld ook de oude ledenadministratie verloren gegaan, zodoende kunnen wij helaas niet meer nagaan of er jubilarissen onder de leden zijn en dus zullen wij het zonder huldigingen moeten doen.
Wat er nog wel bewaard is gebleven zijn de notulen en kasboeken van het eerste uur en jaren. Hoewel ook niet van alle jaren compleet, geeft het toch een mooi beeld van het verenigingsleven in de loop van de jaren.
De notulen werden helemaal met de hand in verslagvorm uitgeschreven door de secretaris en door de voorzitter ondertekend. Soms uitgebreid, soms beknopt en soms bijna onleesbaar maar het blijft leuk daaruit voor te lezen.

       VZOD 1958 (dubbelklik voor grote foto)   1958        VZOD 1958 (dubbelklik voor groto foto)
Deze foto's uit 1958 zijn genomen tijdens een "groot Concours". Naast onze schietkeet destijds is een extra overkapping gemaakt om alle schutters te kunnen herbergen. Klik op de foto's voor een grote weergave.

Onlangs hebben we ook nog krantenknipsels ontvangen uit 1902 en 1913. Daar wordt gesproken over een schietvereniging in Bathmen, voortkomend uit de Volksweerbaarheid. Er zijn geen verbanden met onze vereniging.

Hier onderstaande links brengen u naar verhalen over de oprichting en de kermis, verder is er een overzicht van alle leden van het bestuur sinds de oprichting. U heeft dan ook de mogelijkheid het verhaal uit te printen.

Oprichting 

Getuigenverslag Gerrit Beltman

Artikel 1902

Kermis

Verbouwen

Bestuur


Henk Koldeweij legt aan voor zijn "korpskaart" 
Dit is ongeveer in de beginjaren 70,
herkenbaar zijn de oude klapluiken en kaarthouders.

Bouw
Al enkele jaren na de oprichting konden we schieten op het terrein van de familie Koldeweij aan de paddensteeg. Eerst vanuit een leeggeruimd deel van het kippenhok tegen een grote bult met zand. Dit heeft tientallen jaren voldaan. Later werden natuurlijk vele aanpassingen gedaan. De grote bult zand werd eerst voorzien van een muur waarin het kaartdoel met behulp van een fietswiel tegenaan gedraaid werd. Later werd ook het zand weggehaald en kwamen de kogelvangers voor in de plaats. Ook de schuur werd uitgebreid. Er kwam een eigen toegangsweg zodat we niet meer door de tuin van de familie Hondman (dochter Hermien Koldeweij is getrouwd met Henk Hondman) door hoefden te lopen. In 1992 heeft de vereniging de mogelijkheid gekregen van de Familie Hondman om de grond in eigendom te krijgen. VZOD heeft dit in dankbaarheid aanvaard.

In 1993 is begonnen met de bouw van ons huidige verenigingsgebouw. 

Op de rechter foto kunt u nog onze oude "schietkeet" zien. Hier overheen werd het nieuwe gebouw geplaatst zodat de schietoefeningen gewoon doorgang konden vinden.
In 1994 werd in het in aanbouw zijnde gebouw ook een kluis geplaatst zodat niet meer elke zondag morgen de buksen bij de familie Hondman gehaald hoefden te worden.

Henk Hondman Henk Hondman

Henk Hondman brengt voor de laatste keer de verenigingsbuksen naar het clubgebouw, ze gaan daar in een eigen kluis.

Inmiddels vordert de bouw gestaag. Het is inmiddels juli 1995 en we zijn volledig onder dak!

In juli 1996, tijdens het 50 jarig bestaan van onze vereniging, is het zover. Ons clubgebouw wordt feestelijk geopend door de gemeente secretaris van Bathmen dhr. Kragt.

opening door dhr Kragt erelid dhr. Smale

Ook erelid Dhr. J. Smale is nog van de partij. Dhr Smale was betrokken bij de oprichting van de vereniging en is van 1946 t/m 1981 lid van het bestuur (secretaris en voorzitter) geweest. Helaas is dhr. Smale inmiddels overleden.

Inmiddels zijn we al weer ruim 10 jaar verder en zijn er natuurlijk alweer kleine aanpassingen gedaan maar nog steeds zijn we trots wat we met 'zelfwerkzaamheid' bereikt hebben als kleine vereniging. Alle bouwers nogmaals bedankt!

In 2011 hebben we de laatste verbouwing achter de rug. Tijdens de opening komt de voorzitter terug op de geschiedenis van onze vereniging en met name het bouw gedeelte. (zie ook het verhaal "verbouwen"). Tijden het feest van de opening zijn de heren Kloppers en Beltman, het Arschietectenduo, benoemd tot erelid van de vereniging.

Ze zijn beiden al 50 jaar actief met de bouw van de vereniging, zowel letterlijk als figuurlijk, dus met duimstok en hamer maar ook bestuurlijk en sociaal. Hannie en Gerrit hebben hiervoor een speld en een aandenken gekregen.

Dhr Beltman is helaas in 2016 overleden.

Hannie Kloppers en Gerrit Beltman