9


 

Index

Introductie

Nieuws

Kennismaking

Agenda

Accommodatie

Kermis

Oude doos

Service

Zittingen

Links

Gastenboek

Contact

 

CheckStat

 

 


Bathmense schietvereniging

Vooruit Zij Ons Doel 

tip: ga met je muis over de foto's voor uitleg

  

Nieuws

voor het laatst bijgewerkt op:
06-12-2020


Nieuws uit 2005

Nieuws uit 2006

Nieuws uit 2007

Nieuws uit 2008

Nieuws uit 2009

Nieuws uit 2010

Nieuws uit 2011

Nieuws uit 2012

Nieuws uit 2013

Nieuws uit 2014

Nieuws uit 2015

Nieuws uit 2016 

Nieuws uit 2017 

Nieuws uit 2018

Nieuws uit 2019


 Algemene mededeling (06-12-2020)

Geen verandering in het landelijke beleid. 

We hebben als bestuur dan ook besloten om de vereniging tot het einde van het jaar gesloten te houden. Begin januari zullen we de situatie weer beoordelen.

Hou de site en je mail in de gaten voor updates.

Blijf gezond en tot gauw op de club!

Het bestuur.

Algemene mededeling (13-10-2020)

Weer scherpere maatregelen van het kabinet. Nu zou dit niet meteen de schietvereniging raken, wij zijn geen teamsport en zijn goed ingericht maar we moeten ook aan onze vrijwilligers denken en ze niet onnodig aan gevaren blootstellen. 

We hebben als bestuur dan ook besloten om de vereniging per direkt voor 4 weken te sluiten.

Hou de site en je mail in de gaten voor updates.

Blijf gezond en tot gauw op de club!

Het bestuur.

Algemene mededeling (01-10-2020)

Beste schutters vrienden,

Het COVID virus rukt weer op en de regering heeft verscherpte maatregelen afgekondigd die we natuurlijk respecteren.

We prijzen ons gelukkig dat de (binnen)sport toch doorgang kan vinden. We zijn dus normaal geopend en er is voldoende ruimte in de wachtruimte om de ondelinge afstand te respecteren.
De kantine moet echter gesloten blijven.

We vragen om uw begrip en hopen u toch te begroeten op onze prachtige schietbaan.

Het bestuur.

Wim Hekkert onderscheiden (12-07-2020)
Vorige week heeft de burgemeester het lintje van de Koning gebracht. Tijdens de ceremonie (bij Wim thuis) mocht Joke het kleinood bij haar man opspelden. Moeilijk te zeggen wie van de twee er meer trots was. In de speech werden nogmaals alle verdiensten van Wim opgenoemd maar dat was geen geheim voor alle aanwezigen. De verenigingen die de aanvraag ondersteunden en de familie kennen wat dat betreft Wim al jaren van zijn beste kant.

Burgemeester Konig houdt zijn speech    trots 

Joke mag opspelden 
Namens de vereniging nogmaals van harte gefeliciteerd met de onderscheiding Wim!

Algemene mededeling (05-07-2020)

We zijn weer open!!

Algemene mededeling (31-05-2020)

Gesloten tot 1 juli

Conform de door de overheid opgestelde voorwaarden zal onze vereniging in ieder geval tot 1 juli gesloten blijven.

Daarna is er weer (beperkte) openstelling van de banen en de kantine waarbij de KNSA protocollen van toepassing zullen zijn.


Wim Hekkert onderscheiden (24-04-2020)
"Het heeft zijne Majesteit de Koning behaagd...." , als je dat te horen krijgt dan weet je wel hoe laat het is. En Willem kreeg vanmorgen dat telefoontje.
Telefoon van de burgemeester
Totaal verrast, zoals het hoort, kreeg Wim vanmorgen telefoon van de burgemeester van Deventer, dhr König dat hij toch echt benoemd is als Lid in de orde van Oranje-Nassau.
Helaas ging de gebruikelijke uitreiking op het Gemeentehuis vanwege het virus niet door, dit wordt later ingehaald.

artikel 1
artikel 2
artikel 3

Zoals u kunt lezen werd de aanvraag (op initiatief van de schietvereniging) ondersteund door de Battumse revue en de PJO. Nu doen Wim en Joke veel meer vrijwilligerswerk, bv nu voor de buurtvereniging Oxe of vroeger de Oranjevereniging en ABS, maar met name de bestuurlijke functies tellen mee. We willen dan ook alle organisaties hartelijk danken voor de medewerking.

We hebben Wim en Joke namens alle leden van de schietvereniging de felicitaties en een bloemetje gestuurd.


Algemene mededeling (24-03-2020)

Gesloten tot 1 juni

Conform de door de overheid opgestelde voorwaarden zal onze vereniging in ieder geval tot 1 juni gesloten blijven.

Activiteiten die niet doorgaan

Het gesloten blijven betekent ook dat een aantal activiteiten niet doorgaan, ook een aantal activiteiten die kort na 1 juni gepland zijn;

-de finaleavond teamschieten (gepland eind maart/begin april)

-de Schipbeek survivalrun (gepland op 5 april) 

-de training/lesavond (gepland op 13 mei)

-de uitwisseling met Westerkappln (gepland op 17 mei)

-de baancommissarissenavond (gepland op 26 mei)

-de feestmiddag (gepland op 14 juni)  

Uitslagen teamschieten

Als bestuur hebben we besloten om de finaleavond voor het teamschieten definitief niet door te laten gaan. Dat betekent dat de uitslag van de voorrondes ook de einduitslag geworden is. Deze uitslag is als volgt;

1e Hooiweide met teamcaptain Henk Broekgaarden (916 punten)

2e De Spijkerpistolen met teamcaptain Matthijs ten Katen (915 punten)

3e Trigger Happy met teamcaptain Han Veldink (901 punten)

4e De Windjes met teamcaptain Gerard Koldeweij (885 punten)

Allemaal gefeliciteerd en zodra de omstandigheden het toelaten delen we de prijzen uit.Algemene mededeling (15-03-2020)

Beste schuttersvrienden,

Zojuist werd bekend gemaakt dat, in verband met het indammen van het Corona-virus, sportclubs in ieder geval t/m 6 april gesloten dienen te worden

Uiteraard zullen wij als bestuur gevolg geven aan dit verzoek en onze vereniging tot en met 6 april gesloten houden

We hopen op jullie begrip.

Het bestuur


Teamschieten (25-02-2020)

Op 12 februari was onze ledenvergadering en er was weer een goede opkomst.
goede opkomst

Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering met een korte terugblik op het afgelopen jaar. Vele activiteiten waarbij ook weer de nodige vrijwilligers voor nodig zijn. Vrijwilligers zijn de kurk waarop een vereniging drijft, dus onmisbaar. Grote dank aan allen!

De secretaris leest nog maar eens alle wetenswaardigheden van het afgelopen jaar op. Onder andere natuurlijk de resultaten tijdens het Regionaal Concours, de schietwedstrijden met onze Deventer zusterverenigingen. In elke klasse bij elke discipline waar we aan mee deden werd goed gescoord. Ook wordt nog even stilgestaan bij het wegvallen van John Dufour, met hem verliezen we een enthousiaste en vrolijke pistoolschutter.
Het is weer een heel verhaal, lees het nog maar eens na in het jaarboekje.

Hierna is het de beurt aan het financieel overzicht. De kascommissie heeft decharge verleend aan de penningmeester met daarbij een dikke pluim. Vervolgens wordt de jaarrekening verklaart. Ook de begroting voor het komende jaar wordt uitgelegd. Alle cijfers liggen ter inzage op de club.

Henk is schutterskoning

Dan is het tijd voor de prijswinnaars.
Als eerste worden de schutterskoningen bekend gemaakt.


Schutterskoning Geweer is Henk Broekgaarden geworden. Hij heeft zijn gemiddelde het afgelopen jaar met maar liefst 3.88 punt verbeterd. Henk was zeer verbaasd maar ook zeer blij dat hem de eer te beurt valt

Bij het pistool is de schutterskoning Jan van de Peppel geworden. Zijn gemiddelde ging met maar liefst 6.77 punt omhoog. Jan is helaas niet aanwezig, zijn prijs wordt later uitgereikt

Dan gaat de aandacht uit voor de beste schutters in elke discipline, die worden beloond met de KateRn bokaal. De spanning was hoog want de gemiddelden waren het laatste kwartaal niet bekend gemaakt, dus enkelen zaten met klamme handjes. Joan deelt de prijzen uit.
KKG winnaar

Gerard Koldeweij wint de KKG klasse met 0.74 punt verschil, hij kwam uit op een gemiddelde van 115 precies over het gehele jaar. 

Gerard Klein Oonk wint de KKP klasse met 2 punt verschil, zijn gemiddelde was in 2019 83,2! Het was weer een spannende strijd. 

KKG winnaar
Bij de lucht disciplines is er minder spanning.
De LG wordt met overmacht gewonnen door Jamilla Koldeweij en de LP onbedreigd door Daan Kroeze.

Tot slot is er nog een prijs te verdelen van de Kermis. Deze is gewonnen door Gerard Klein Oonk.

Na de pauze worden enkele zaken behandeld die het komend jaar spelen. Natuurlijk de aankondiging van de feestmiddag, kermis, concoursen, trainingsavond, teamschieten, enz. Allemaal activiteiten waar vrijwilligers voor nodig zijn. Maar in het bijzonder wordt aandacht besteed aan de trip naar Westerkappeln, 2 x dit jaar. Onze uitwisseling en er is een uitnodiging van Düte die 100 jaar bestaat. Een aanrader want in Duitsland is het altijd gezellig tijdens de uitwisseling.

kermis winnaar
blik vanaf de voorzitter Daarna de bestuursverkiezing. Ditmaal is onze voorzitter Gerard Koldeweij weer herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten waardoor Gerard onder applaus herkozen wordt.

In de kascommissie is Ap aftredend, hij wordt bedankt voor zijn werk en daarmee is er meteen een vacature om met Henk de commisie te vormen. Rudi steekt zijn vinger op en neemt plaats in de kascommissie.

Als dan ook de rondvraag afgerond is kan de voorzitter (ditmaal bijtijds) de vergadering sluiten.

Allen bedankt voor de komst!
concours


TIP: VOG aanvragen  (25-02-2020)
https://www.vogdesk.nl/faq/vog-aanvragen-schietsport/ 
Via deze link kan je makkelijk een VOG aanvragen zonder een tripje naar de gemeente


Teamschieten (01-01-2020)
Al tijdig willen we jullie voorzien van het nieuwe formulier van het teamschieten, juist omdat er veel belangstelling is. Geef snel op dan kunnen we datums plannen en de avonden indelen.
Een deelname kost €17,50 PP met daarbij inbegrepen 4 geweerkaarten en 3 pistoolkaarten, verder nog koffie, cake en 2 consumpties. Een leuk avondje is gegarandeerd. Geef je snel op!

Download hier het formulier.


Leden vergadering (01-01-20)
Woensdag 12 februari is de algemene ledenvergadering, aanvang 20.00 uur.
Binnenkort krijgt u de uitnodiging en agenda. Natuurlijk staat die ook hier op de site!

Tijdens deze vergadering zal uiteraard teruggekeken worden naar het afgelopen jaar maar zal het bestuur ook de plannen en eventuele bijzonderheden voor het nieuwe jaar bekend maken. We zijn gewend om in alle openheid over deze zaken te praten. Het is daarom de gelegenheid voor u om hierover mee te kunnen praten. Verder zullen de Schutters-koning(in)en en de winnaars v.d. Katernbokaal bekend gemaakt worden en zal het nieuwe informatieboekje worden uitgereikt.

We hopen daarom dat ook u aanwezig zult zijn!


Agenda:

 
1.         Opening door de voorzitter.
2.         Notulen vorige vergadering.
3.         Jaarverslag secretaris.
4.         Verslag kascommissie.
5.         Jaarverslag penningmeester.
6.       Begroting 2020
7.         Bekendmaking schutterskoningen 2019 (geweer + pistool)
8.         Bekendmaking winaars Katernbokaal 2019 (bij alle 4 schietdisciplines).
9.         Bekendmaking resultaten concoursen en individuele prijswinnaars
 
Pauze met gelegenheid tot betaling v.d. contributie en ophalen concoursprijzen;
Senioren € 85,-    Junioren 18 t/m 20 jaar € 55,-     Junioren 12 t/m 17 jaar € 15,-   en  Steunleden € 20,-   
 
10.       Mededelingen bestuur.
11.       Bestuursverkiezing;
         Aftredend en herkiesbaar:          
G. Koldeweij (voorzitter)
                                           
                         
         Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 1 uur voor de vergadering melden bij het bestuur.
 
12.       Verkiezing kascommissie;    
 
          Aftredend: A. Ribbink

13.       Rondvraag.
14.       Sluiting.

        We verzoeken u (als u niet op de ledenvergadering komt) de contributie z.s.m.
over te maken op bankrekeningnr. 305721593 t.n.v. Schietvereniging VZOD.

 

bestuur VZOD 2017
vlnr: Wim Hekkert,     Joan Teunissen,     Gerard Koldeweij, Jan Denissen en Gerard Klein Oonk.