9


 

Index

Introductie

Nieuws

Kennismaking

Agenda

Accommodatie

Kermis

Oude doos

Service

Zittingen

Links

Gastenboek

Contact

 

CheckStat

 

 


Bathmense schietvereniging

Vooruit Zij Ons Doel 

tip: ga met je muis over de foto's voor uitleg

  

Nieuws

voor het laatst bijgewerkt op:
07-03-2019


Nieuws uit 2005

Nieuws uit 2006

Nieuws uit 2007

Nieuws uit 2008

Nieuws uit 2009

Nieuws uit 2010

Nieuws uit 2011

Nieuws uit 2012

Nieuws uit 2013

Nieuws uit 2014

Nieuws uit 2015

Nieuws uit 2016 

Nieuws uit 2017 

Nieuws uit 2018


 

  

 Steun onze vereniging gratis ! (07-03-2019)

Wij doen mee met OnzeClubwinkel.

Dit is een superleuke en simpele manier om onze club te sponsoren en er zelf ook voordeel uit te halen.

Doe voortaan je internetaankopen zoals je gewend bent, maar dan met één klik extra via www.onzeclubwinkel.nl en je sponsort met iedere internetaankoop automatisch en ongemerkt onze club. En bovendien ontvang je zelf ook een bedrag terug!

Er komt niks bovenop het aankoopbedrag en het verplicht je tot niks.

Bekende webshops die meedoen zijn onder andere Bol.com, Coolblue, Booking.com, Wehkamp en Media Markt.

 
Gebruik je Google Chrome?

Dan hoef jij zelf maar eenmalig de extensie te installeren in je browser en eenmalig in te loggen. Je spaart dan altijd automatisch wanneer je bij een bij OnzeClubwinkel aangesloten webshop een aankoop of boeking doet.

Download de extensie hier.

 
Meld je dus snel aan op
www.onzeclubwinkel.nl en begin direct met sparen!

Alvast bedankt voor je steun!

OCW 01

        
Fotopuzzel informatie jaarboekje (24-02-2019)
We zien op pagina 25 Gerard met vuur spelen. Maar wat doet hij eigenlijk?
Heeft u het goed geraden?
krimpfolie krimpfolie 2
Op de tweede foto wordt het al duidelijker. We hebben krimpfolie om onze "rubbers" voor op de diopters te merken. De rubbers zijn moeilijk te krijgen en omdat ze los in de koffer liggen of op de buks zitten komt het nog al eens voor dat ze vergeten worden tijdens wedstrijden. Om goed te onderscheiden welke van de VZOD zijn worden ze gemerkt met een kousje van krimpfolie. Om het folie te laten krimpen had Gerard een vlam nodig.
Het resultaat is er naar, oogdoppen met deze geel/groene kous zijn van de VZOD.
krimpfolie 3


Jaarvergadering (24-02-2019)
Een leuke opkomst afgelopen woensdag tijdens de ledenvergadering. Stipt om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering met een korte terugblik op het afgelopen jaar. Vele activiteiten waarbij ook weer de nodige vrijwilligers voor nodig zijn. Vrijwilligers zijn de kurk waarop een vereniging drijft, dus onmisbaar. Grote dank aan allen!

De secretaris leest nog maar eens alle wetenswaardigheden van het afgelopen jaar op. Hoogtepunt daarbij was natuurlijk de uitmuntende resultaten tijdens het Regionaal Concours, de schietwedstrijden met onze Deventer zusterverenigingen. In elke klasse bij elke discipline waar we aan mee deden werd de eerste plek behaald. Een prachtig schildje is het resultaat.
Lees het hele verslag nog maar eens na in het jaarboekje.

Hierna is het de beurt aan het financieel overzicht. De kascommissie heeft decharge verleend aan de penningmeester met daarbij een dikke pluim. Vervolgens wordt de jaarrekening verklaart. Ook de begroting voor het komende jaar wordt uitgelegd. Alle cijfers liggen ter inzage op de club.
Concours 2018.
Herjan Bolink Dan is het tijd voor de prijswinnaars.
Als eerste worden de schutterskoningen bekend gemaakt.

Schutterskoning Geweer is Herjan Bolink geworden. Hij heeft zijn gemiddelde het afgelopen jaar met maar liefst 5.51 punt verbeterd.

Bij het pistool is de schutterskoning Gerard Klein Oonk geworden. Zijn gemiddelde ging met 1.5 punt omhoog.
Gerard Klein Oonk
Dan gaat de aandacht uit voor de beste schutters in elke discipline, die worden beloond met de KateRn bokaal. De spanning was hoog want de gemiddelden waren het laatste kwartaal niet bekend gemaakt, dus enkelen zaten met klamme handjes. Zo wint Martin schoneveld de KKG klasse met 0.44 punt verschil en Wilco Hekkert de KKP klasse met 0.04 punt! Spannende strijd dus. Bij de lucht disciplines is er minder spanning. De LG wordt met overmacht gewonnen door Jamilla Koldeweij en de LP onbedreigd door Daan Kroeze.
 
Martin Schoneveld Wilco Hekkert Jamilla Koldeweij Daan wint LG
Martin, Wilco, Jamilla en Daan nemen hun prijs in ontvangst

Na de pauze worden enkele zaken behandeld die het komend jaar spelen. Natuurlijk de aankondiging van de feestmiddag, kermis, concoursen, trainingsavond, teamschieten, winterfair, affijn alle activiteiten waar vrijwilligers voor nodig zijn. Maar ook wordt besproken wat de plannen zijn voor de sanering van het asbest dak.
Daarna de bestuursverkiezing. Er waren geen tegenkandidaten voor de herkiesbare bestuursleden waardoor Jan de Willem onder applaus herkozen zijn.
In de kascommissie is Wietze aftredend, hij wordt bedankt voor zijn werk en daarmee is er meteen een vacature om met Ap de commisie te vormen. Er zijn gelijk twee kandidaten maar onderling wordt het gegund. Henk neemt plaats in de kascommissie.

Al met al toch nog een lange avond geworden waardoor de voorzitter in de afsluitende rondvraag de belofte moet doen om het volgend jaar wat in te korten.
Allen bedankt voor de komst!
gelijk het boekje lezen even het boekje doornemen

Beste wensen (01-01-2019)
Weer een nieuw (schiet) jaar voor de boeg!
Namense het bestuur allemaal de beste wensen voor het komende jaar met natuurlijk prima schietresultaten.
Wil je ook de beste wensen versturen?
Klik dan op het Gastenboek en laat je boodschap achter.

Teamschieten (01-01-2019)
Al tijdig willen we jullie voorzien van het nieuwe formulier van het teamschieten, juist omdat er veel belangstelling is. Geef snel op dan kunnen we datums plannen en de avonden indelen.
Een deelname kost €17,50 PP met daarbij inbegrepen 4 geweerkaarten en 3 pistoolkaarten, verder nog koffie, cake en 2 consumpties. Een leuk avondje is gegarandeerd. Geef je snel op!

Download hier het formulier.


Leden vergadering (01-01-19)
Woensdag 20 februari is de algemene ledenvergadering, aanvang 20.00 uur.
Binnenkort krijgt u de uitnodiging en agenda. Natuurlijk staat die ook hier op de site!

Tijdens deze vergadering zal uiteraard teruggekeken worden naar het afgelopen jaar maar zal het bestuur ook de plannen en eventuele bijzonderheden voor het nieuwe jaar bekend maken. We zijn gewend om in alle openheid over deze zaken te praten. Het is daarom de gelegenheid voor u om hierover mee te kunnen praten. Verder zullen de Schutters-koning(in)en en de winnaars v.d. Katernbokaal bekend gemaakt worden en zal het nieuwe informatieboekje worden uitgereikt.

We hopen daarom dat ook u aanwezig zult zijn!


Agenda:

 
1.         Opening door de voorzitter.
2.         Notulen vorige vergadering.
3.         Jaarverslag secretaris.
4.         Verslag kascommissie.
5.         Jaarverslag penningmeester.
6.       Begroting 2019
7.         Bekendmaking schutterskoningen 2018 (geweer + pistool)
8.         Bekendmaking winaars Katernbokaal 2018 (bij alle 4 schietdisciplines).
9.         Bekendmaking resultaten concoursen en individuele prijswinnaars
 
Pauze met gelegenheid tot betaling v.d. contributie en ophalen concoursprijzen;
Senioren € 85,-    Junioren 18 t/m 20 jaar € 55,-     Junioren 12 t/m 17 jaar € 15,-   en  Steunleden € 20,-   
 
10.       Mededelingen bestuur .
11.       Bestuursverkiezing;
         Aftredend en herkiesbaar:          
J. Denissen (penningmeester)
                                              W. Hekkert
                         
         Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 1 uur voor de vergadering melden bij het bestuur.
 
12.       Verkiezing kascommissie;    
 
          Aftredend: W. Bedeker

13.       Rondvraag.
14.       Sluiting.

        We verzoeken u (als u niet op de ledenvergadering komt) de contributie z.s.m.
over te maken op bankrekeningnr. 305721593 t.n.v. Schietvereniging VZOD.

 

bestuur VZOD 2017
vlnr: Wim Hekkert,     Joan Teunissen,     Gerard Koldeweij, Jan Denissen en Gerard Klein Oonk.