9


 

Index

Introductie

Nieuws

Kennismaking

Agenda

Accommodatie

Kermis

Oude doos

Service

Zittingen

Links

Gastenboek

Contact

 

CheckStat

 

 


Bathmense schietvereniging

Vooruit Zij Ons Doel 

tip: ga met je muis over de foto's voor uitleg

  

Nieuws

voor het laatst bijgewerkt op:
28-01-2018


Nieuws uit 2005

Nieuws uit 2006

Nieuws uit 2007

Nieuws uit 2008

Nieuws uit 2009

Nieuws uit 2010

Nieuws uit 2011

Nieuws uit 2012

Nieuws uit 2013

Nieuws uit 2014

Nieuws uit 2015

Nieuws uit 2016 

Nieuws uit 2017 


 


Katern bokaal Luchtpistool (28-01-18)
Gerard neeemt het woord
Afgelopen woensdag werden tijdens de ledenvergadering de meeste prijzen over het afgelopen jaar al uitgereikt maar de winnars van de lucht disciplines voor junioren waren daar (begrijpelijk) niet aanwezig. Natuurlijk krijgen ze de prijzen wel. Vandaag was daarom Daan Kroeze door zijn vader meegenomen naar de club. Totaal onwetend over wat hem te wachten staat werd hij door de voorzitter naar voren gehaald en kreeg hij de Katern bokaal voor de beste Luchtpistool schutter van 2017. Daan was erg verrast maar daardoor des te blijer met zijn verdiende prijs.
Daan is verrast even poseren
Daan is blij verrast met zijn bokaal

Leden vergadering (25-01-18)
Afgelopen woensdag 24 januari is de algemene ledenvergadering gehouden, er was een mooie opkomst. Naast erelid Hannie en steunlid Joke waren nog 13 anderen gekomen om met het bestuur  de gang van zaken binnen de vereniging door te nemen.
mooie opkomst erelid Hannie met Appie
Mooie opkomst                                                Appie en Hannie

Zoals gebruikelijk wordt eerst het afdgelopen jaar doorgenomen met het jaarverslag van de secretaris, deze staat ook in het jaarboekje afgedrukt. Daarna waren de financien aan de beurt. De kascommissie was vol lof over de boekhouding van Jan, die helaas vanwege griep verstek moest laten gaan. Voorzitter Gerard nam daarom de balans door en moest aan het eind een klein negatief resultaat laten zien dankzij enkele tegenvallers zoals het installeren van een nieuwe HR ketel. Het bestuur was toch tevreden over het resultaat. Uit de begroting voor 2018 spreekt de hoop maar ook het vertrouwen dat we hier wat reserves kunnen opbouwen voor plannen in de toekomst.

Na en korte koffiepauze is het tijd voor de prijsuitreikingen. De Katern bokaal wordt in 4 klassen uitgedeeld, KKG, LG, KKP en LP, diegene met het hoogste jaargemiddelde is hier winnaar. Achtereen volgens Martin Schoneveld, Pieter Veldwachter, Wilco Hekkert en Daan Kroeze zijn de winnaars (Luchtschutters Pieter en Daan zijn helaas niet aanwezig maar krijgen later de bokaal). Allen van harte gefeliciteerd met de wisselbokaal.
Martin wint de prijs Wilco voor het pistool
Martin en Wilco zijn prijswinnaars bij het klein kaliber

Dan hebben we ook nog de bokaal voor de schutterskoning. Dit is diegene die het afgelopen jaar, bij geweer en pistool, zijn of haar gemiddelde (met een constante opkomst) het meest zag stijgen tov het jaar daarvoor. Hier hebben we te maken met een historisch feit, in beide klassen hebben nl de winnaars van vorig jaar , weer gewonnen! Wilco Hekkert bij pistool (4,53 punt hoger) en Hans Weenig bij geweer (2,16 punt hoger). Hans was dit jaar helaas niet aanwezig maar de beker zal hij zeker nog krijgen.
Tot slot werden de persoonlijke uitslagen van het Groot Concours voorgelezen. Als vereniging was  de VZOD in bijna alle klassen 2e, daar ligt nog ruimte voor verbetering.
Ook de kermisbokaal moet nog uitgereikt worden, deze krijgt Joan nog van Gerard als die hem eerst uit zijn prijzenkast heeft gehaald. ☺

In de pauze kon er al veel bijgepraat worden want secretaris Joan heeft weer een leuk jaarboekje (het 20ste)  in elkaar gezet die nu uitgedeeld wordt. Ook de overige stukken liggen ter inzage (ook de komende weken nog op het mededelingenbord), wellicht nog voer voor de rondvraag.
Joan met zijn 20e boekwerk direct lazen
Na het uitreiken door Joan wordt het boekje gelijk verslonden

Bij de hervatting wordt het komende jaar even doorgenomen. Er zijn veel activiteiten en de komst van Westerkappeln springt er natuurlijk weer uit. Verder moeten we nog even afwachten of we de kermis op dezelfde plek kunnen organiseren, dat gaan we nauwlettend in de gaten houden komende zomer. Verder gaan we plannen maken voor het saneren van het asbest deel van het dak. Daarvoor zijn we ook al een potje aan het maken, zo zullen we actief meedoen aan de actie "Hart van Salland" van de Rabobank. Alle rekeninghouders van deze bank krijgen de gelegenheid te stemmen, we hopen in elk geval ook op de VZOD.

De jaarlijkse bestuursverkiezing gaf geen wijziging. Joan en Gerard hebben aangegeven dat ze nog wel een periode door willen en de vergadering was het hier roerend mee eens, een applaus werd hun deel. In de kascommissie word Appie gekozen, hij lost Willem af die hiervoor als dank ook een applausje krijgt.

De rondvraag leverde de enkele vragen en opmerkingen op, die konden gelijk naar tevredenheid beantwoord worden.
Voorzitter Gerard Koldeweij kon hierna de vergadering besluiten.
voorzitter Gerard
De voorzitter heeft plezier in zijn werk.

Beste wensen (01-01-2018)
Weer een nieuw (schiet) jaar voor de boeg!
Namense het bestuur allemaal de beste wensen voor het komende jaar met natuurlijk prima schietresultaten.
Wil je ook de beste wensen versturen?
Klik dan op het Gastenboek en laat je boodschap achter.

Teamschieten (01-01-2018)
Al tijdig willen we jullie voorzien van het nieuwe formulier van het teamschieten, juist omdat de prijs per persoon iets is gestegen. Dit is natuurlijk omdat de afgelopen jaren de kosten van kogels en kaarten sterk gestegen zijn.
Een deelname kost nu €17,50 PP met daarbij inbegrepen 4 geweerkaarten en 3 pistoolkaarten, verder nog koffie, cake en 2 consumpties. Een leuk avondje is gegarandeerd. Geef je snel op!

Download hier het formulier.

Hart van Salland (01-01-2018)

Vorig jaar hebben we in de Deventer Schouwburg het resultaat mogen ophalen van de Rabobank "Hart van Sallend" actie. Er hebben 88 Rabo leden gestemd op de VZOD, in totaal hebben we €341,44 gekregen. Dit jaar doen we weer mee en nu mogen niet allen leden maar alle rabobank rekening houders meestemmen. Een uitgelezen kans om de vereniging te steunen. We gaan dus voor veel meer stemmen en hopen op een mooi bedrag. Doe mee en vertel het rond. Hou de mail van de Rabobank in de gaten, in maart wordt die verwacht. eindresultaat
 

Leden vergadering (01-01-18)
Woensdag 24 januari is de algemene ledenvergadering, aanvang 20.00 uur.
Binnenkort krijgt u de uitnodiging en agenda. Natuurlijk staat die ook hier op de site!

Tijdens deze vergadering zal uiteraard teruggekeken worden naar het afgelopen jaar maar zal het bestuur ook de plannen en eventuele bijzonderheden voor het nieuwe jaar bekend maken. We zijn gewend om in alle openheid over deze zaken te praten. Het is daarom de gelegenheid voor u om hierover mee te kunnen praten. Verder zullen de Schutters-koning(in)en en de winnaars v.d. Katernbokaal bekend gemaakt worden en zal het nieuwe informatieboekje worden uitgereikt.

We hopen daarom dat ook u aanwezig zult zijn!


Agenda:

 
1.         Opening door de voorzitter.
2.         Notulen vorige vergadering.
3.         Jaarverslag secretaris.
4.         Verslag kascommissie.
5.         Jaarverslag penningmeester.
6.       Begroting 2018
7.         Bekendmaking schutterskoningen 2017 (geweer + pistool)
8.         Bekendmaking winaars Katernbokaal 2017 (bij alle 4 schietdisciplines).
9.         Bekendmaking resultaten concoursen en individuele prijswinnaars
 
Pauze met gelegenheid tot betaling v.d. contributie en ophalen concoursprijzen;
Senioren € 85,-    Junioren 18 t/m 20 jaar € 55,-     Junioren 12 t/m 17 jaar € 15,-   en  Steunleden € 20,-   
 
10.       Mededelingen bestuur .
11.       Bestuursverkiezing;
         Aftredend en herkiesbaar:          
J. Teunissen (secretaris)
                                              G. Klein Oonk 
                         
         Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 1 uur voor de vergadering melden bij het bestuur.
 
12.       Verkiezing kascommissie;    
 
          Aftredend: W. Oosterveen

13.       Rondvraag.
14.       Sluiting.

        We verzoeken u (als u niet op de ledenvergadering komt) de contributie z.s.m.
over te maken op bankrekeningnr. 305721593 t.n.v. Schietvereniging VZOD.

 

bestuur VZOD 2017
vlnr: Wim Hekkert,     Joan Teunissen,     Gerard Koldeweij, Jan Denissen en Gerard Klein Oonk.