Index

Introductie

Nieuws

Kennismaking

Agenda

Accommodatie

Kermis

Oude doos

Service

Zittingen

Links

Gastenboek

Contact

 

CheckStat

 

 Bathmense schietvereniging


Vooruit Zij Ons Doel 

Welkom op onze jubileum pagina! 
Zoals u wellicht al weet bestaat onze vereniging op 29 juni 60 jaar
Daarbij komt dat wij sinds 1947, dus dit jaar voor de 60e keer, op de "Battumse karmse" staan.

Natuurlijk gaat het jubileum gepaard met enige festiviteiten.
We zullen op deze pagina de komende maanden de voorbereidingen volgen  voor ons jubileumfeest. Foto's, oproepen en natuurlijk reacties van leden en oud-leden.
Veel plezier! (onderaan schrijven we bij)

Voor het volledige verhaal van onze oprichting en de start van onze kermisactiviteiten, kijk op de pagina "oude doos".

Oproep!! 
(13-04-06)
Wie heeft er nog foto's, dia's, anekdotes of ander materiaal over de schietvereniging.
Graag willen we voor onze plakboeken maar ook vanwege het jubileum een kopie maken van uw beeldmateriaal. Het mag van alles zijn: foto's van de schietbaan, van de kermis, wellicht van feestjes, enz. 
Vooral oud materiaal is erg gewenst. (jaren 50, 60, 70, 80, 90)
Heeft u materiaal dat wij van u mogen lenen om te kopiëren neem dan contact met ons op! Dit kan via de contact pagina, of u stuurt het materiaal digitaal in, u kunt natuurlijk ook altijd met uw materiaal of goede verhaal terecht in ons clubgebouw, u zult hartelijk worden ontvangen.

Henk koldeweij voor een schietbeurt     de oprichtingsfoto
foto jaren 70....                   ...en de oprichtingsfoto uit 1946

 

De eerste notulen in 1946

" Op aandrang van een paar leden werd, op zaterdag 29 Juni '46 ten huize van de Heer H. Markvoort, een oproep gedaan voor liefhebbers om een schietvereeniging op te richten. Deze avond werd geopend door de Heer D.J. Denneboom en die heette allen hartelijk welkom. En gaf verder een korte inleiding over een op te richten schietvereeniging. En vroeg de aanwezigen, of ze allemaal lid wilden worden. Er waren die avond maar 10 leden aanwezig. Er waren nog wel wat liefhebbers in de buurt, maar waren soms te druk met hooien. Maar er kon een begin gemaakt worden, en dat is ook gebeurd. Er werd die avond een bestuur gekozen, en wel de volgende personen met functie's die, die avond ook direct verdeeld zijn: D.J. denneboom voorz. J. Smale secr. G.Joh. Ilbrink 2. secr. W. Holmer penningm. en G. Nikkels (Meyer) 2. penningm. Er werd besloten om zich in verbinding te stellen met Loo. Om daar het regelement eens van op te vragen, en indien mogelijk punten te veranderen. Verder werd er over gepraat om een schietveld te vinden. De één zei dit en de ander dat, totdat de heer Rietman zei de Koesteeg bij de heer Schoneveld eens te bekijken, en naar te vragen, wat inmiddels is klaar gekomen. Voor een bedrag van ƒ10 in het jaar. Lopende van 1 Juli tot en met 30 Juni. Er werd tevens besloten om de Heer H. Koldeweij sr. te vragen om adviseur te willen worden. Wat inmiddels is gebeurd en de Heer Koldeweij nam deze benoeming aan. Wat het inleggeld betrof kon nog niet worden vastgesteld, daar men nog niets van de kosten van een buks wisten. Daar zou ook eens naar gehoord worden. Maar die waren er dun. Maar alles zou in het werk gesteld worden om het aan het draaien te krijgen. De Heer D.J. Denneboom sprak de hoop uit dat deze avond niet nutteloos was geweest en dat er spoedig leden bij mogten komen dan kon men het aanvragen bij de gemeente, en wenschte verder allen een wel thuis toe.

                                                                        Joh. Smale

                                                                                Secr.

                                                                        DJ Denneboom

Voorlopig programma
Zaterdag 24 juni:
          15.00 uur                  Receptie voor genodigden en belangstellenden

          20.00 uur                  Feestavond voor leden

Zondag 25 juni:
          10.00 uur - 20.00 uur  Schietwedstrijden Bathmen - Westerkappeln

 

15-05-2006
Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang!
Onze gasten uit Westerkappeln hebben de uitnodiging gehad en melden dat ze zondag met een bus vol komen. Ons aanbod om de receptie van zaterdag maar over te slaan en met ons het feest op zondag te vieren hebben ze graag aanvaard. Het zou ook te gek zijn om twee dagen achter elkaar de lange rit te maken.

De organisatie heeft nog eens goed op de kalender gekeken en is tot de conclusie gekomen dat Nederland op zaterdagavond de achtste finale moet spelen op de WK.
(wie durft daar te zeggen dat dat niet zo is?) In ieder geval willen we onze feestavond voor de leden niet in een lege tent houden of met balende voetballiefhebbers en hebben besloten dat bij een wedstrijd van Nederland we deze zullen tonen op een groot scherm. Wie weet wordt het een groot feest daarna!

31-05-2006
De cateringploeg heeft de plannen gemaakt en zal de gasten zeker verwennen met lekkere hapjes. Ook voor de zondag heeft men het programma rond.
De barmedewerkers zijn op de zaterdagavond vrijwilligers van buiten de vereniging. (wel weer familie, maar toch) We willen dat alle leden kunnen genieten van het feest zonder dat er enkelen (en dat zijn vaak dezelfden) moeten werken.

Inmiddels zijn we ook al begonnen om het terrein wat "aan te harken". Niet dat het er haveloos bij ligt maar toch moet er hier en daar wat gebeuren. Wil je helpen? meld je dan even bij een bestuurslid!

Achter de schermen gaat het organiseren natuurlijk door, met wat?
Tja, nog even afwachten....

16-06-2006
Nog een week en dan is het zover, bij de vrijwilligers begint het al te kriebelen. Inmiddels hebben alle leden en genodigden een kaart in de bus gekregen. Ook is er een artikel in de Bathmense krant aan het jubileum van de schietvereniging gewijd. (zie www.katern.nl) Komende week zal de tent opgericht worden op het parkeerterrein en kan met inrichten begonnen worden.

Op de zondag zullen onze Duitse gasten zo rond 11.00 uur arriveren waarna de internationale wedstrijd tussen de verenigingen van Bathmen en die van Westerkappeln kan beginnen. Na het schieten en de lunch zullen we onze gasten en liefhebbers nog een typisch Nederlands uitje aanbieden, waarna er nog een gezellig hapje en drankje genoten zal worden in, maar hopelijk buiten, de tent.
Langs deze weg willen we graag de Gemeente Deventer bedanken dat ze besloten heeft om een waarderingssubsidie toe te kennen in het kader van de betrekkingen met de partnergemeente van de oude gemeente Bathmen.

Wilt u de vereniging feliciteren maar bent u niet in staat om zaterdag 24 juni om 15.00 uur op de receptie te verschijnen?
Denk dan eens aan het gastenboek op deze website, een berichtje of een gelukwens is zo geplaatst!

29-06-2006

De festiviteiten zitten er al weer op! 
Nadat er woensdag, vrijdag en zaterdagmorgen nog hard gewerkt is om de tent op te bouwen en aan te kleden stonden diezelfde leden zaterdag middag klaar om de genodigden te ontvangen. De dames hadden de catering goed verzorgd, koffie, koek en eigen gemaakte hapjes stonden klaar voor de gasten. Naast alle notabelen van onze zusterverenigingen, de gemeente en de politie was onze voorzitter erg verheugd met de komst van de heer Jan Korten, die speciaal helemaal uit Terborg is komen rijden om de receptie mee te maken. Hij had het zichtbaar naar zijn zin.
Jan kan zich in de speciale belangstelling van Gerard verheugen. Dhr Hiemstra, wethouder van de gemeente Deventer, richt het woord tot de jubilerende vereniging.
Langs deze weg wil het bestuur nogmaals alle belangstellenden bedanken voor hun komst en attentie.
De opkomst was behoorlijk Zusterverenigingen (hier Averlo) komen feliciteren.


Voor een verslag leest u hieronder het artikel dat in de Bathmense krant is geplaatst.

60-jarig bestaan Schietvereniging V.Z.O.D.
Bathmen - Zaterdag, 24 juni heeft de Bathmense schietvereniging V.Z.O.D. het 60-jarig bestaan gevierd. ‘s Middags was er een receptie voor genodigden en belangstellenden waar menigeen gebruik van gemaakt heeft.

Dhr. Hiemstra heeft de goede houding te pakken Onder het genot van een hapje en een drankje was er gelegenheid de schietvereniging te bekijken. Door middel van een doorlopende fotoshow op een groot scherm was ook de geschiedenis v.d. vereniging voor een ieder zichtbaar.
Voorzitter Gerard Koldeweij keek in zijn toespraak terug op de geschiedenis van de vereniging en wierp tevens een blik in de toekomst. Gedurende de afgelopen 60 jaar is het schieten in de buitenlucht langzaam maar zeker overgegaan naar een volledig overdekte accommodatie aan de Paddensteeg. Dit jaar zal de vereniging zich aansluiten bij de landelijke schietsportbond K.N.S.A. Het zal een uitdaging vormen om aan deze, door de politiek opgelegde aansluiting, een positieve wending te geven.
Wethouder Hiemstra was namens het gemeentebestuur aanwezig en prees de samenhorigheid en zelfredzaamheid v.d. vereniging. Hij gaf aan dat hij zelf een niet onaardige schutter geweest was (gedurende zijn militaire diensttijd), maar nog niet eerder een bezoek gebracht had aan de schietvereniging in Dortherhoek. Natuurlijk heeft de wethouder ook zelf een kaart geschoten waarbij bleek dat de geknielde schiethouding best nog lastig was.
De avond is gebruikt om met de leden een gezellige feestavond te houden.
Op zondag 25 juni kwam er een afvaardiging van de schietverenigingen uit Westerkappeln op bezoek. In het kader van de tweejaarlijkse uitwisseling met de Bathmense partnergemeente Westerkappeln, werd samen met de zustervereniging D.R.Z.O.D. uit Loo een internationale schietwedstrijd georganiseerd. De Bathmense verenigingen bleken te sterk voor de Duitse schutters. Genietend van het mooie weer hebben de Duitse gasten een bezoek gebracht aan de korenmolen “De Leeuw” (Oude Molen) en van de molenaar een deskundige uitleg van de werking gekregen.

Bij de foto:Onder toeziend oog van voorzitter Gerard Koldeweij en secretaris Joan Teunissen schoot wethouder Hiemstra een kaart met een vuurbuks.

Tot zover het artikel.
Natuurlijk is nog niet alles gezegd maar één foto zegt meer dan 100 woorden. 
Helaas kunnen we die niet allemaal plaatsen want Joan heeft wel een paar honderd foto's gemaakt! (toch makkelijk die digitale camera's hè)
Hier zijn enkele foto's, laat de muis op de foto's rusten voor tekst!

Het bestuur tesamen één van de kado's
gezellige avond met goed weer foto- en videobeelden waren een succes!
GOTCHA!!! Spijkerslaan was populair bij de jeugd (maar ook bij oud)
Voor meer foto's klik dan op "Fotoalbum" .